De Normen-Antenne Nanomaterialen van het CWOBKN schrijft zich in in een bredere actie van bewustwording van ondernemingen, in het bijzonder van KMOs, over het belang van de normalisatie en van de normen voor hun concurrentievermogen ; deze actie werd geïnitieerd en wordt financieel gesteund door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

De Normen-Antenne Nanomaterialen is gebaseerd op een partnerschap tussen de CWOBKN en Sirris, twee onderzoekscentra al lang betrokken bij dit thema.

Opdrachten

Operationeel sinds 2014 voert de Normen-Antenne Nanomaterialen volgende toegewezen taken uit :

  • Actieve opvolging van de normalisatie betreffende de keramiek en glas sectoren, en het onderhouden van een documentaire gegevensbestand
  • Informatie van bedrijven over actuele normen alsook normen in ontwikkeling
  • Individueel bijstaan van ondernemingen bij hun benadering tot identificeren, interpreteren en toepassen bepaalde normen
  • Verdediging van de belangen van de bedrijven van de sector, in het bijzonder van de KMOs, binnen de verschillende werkgroepen (CEN en/of ISO)

Diensten

In de praktijk biedt de Normen-Antenne Nanomaterialen onder anderen volgende diensten aan (download de folder)

  1. Zoekhulp : We kunnen u helpen om de norm te vinden die u zoekt, om de juiste norm te kiezen afhankelijk van de toepassing en van de context in kwestie, om te zoeken of er een norm en/of een regelgevende tekst bestaat voor een welbepaald domein.

  • Expertise en analyse : We kunnen u bijstaan om een lijst met relevante normatieve documenten over een welbepaald thema op te stellen, om de samenhang tussen normatieve documenten van diverse bronnen (Belgische, Europese, internationale, buitenlandse normen) te verduidelijken, of om de relatie te leggen tussen normatieve documenten en regelgeving.

  • Opvolging van de normen : Op verzoek kunnen we u – in een af te spreken frequentie – op de hoogte houden van de evolutie van de normen en/of de regelgeving over een specifiek thema dat u op voorhand hebt aangegeven.


Partnerschap

De Normen-Antenne Nanomaterialen rust op een partnerschap tussen de CWOBKN en Sirris, twee onderzoekscentra al lang betrokken bij dit thema.
Naast zijn onderzoek naar materialen met nanostructuren en het belang van dit thema voor zijn hoofdactiviteit, werd het CWOBKN al erg vroeg betrokken bij de normatieve activiteiten op dit vlak. Het werkt mee aan de CEN/TC 352 en aan de ISO/TC 229 en is bovendien de door het NBN erkende sectorale operator voor normalisatie die voor spiegelcommissie I.229 instaat.
Deze positie is een belangrijke troef in het kader van de huidige Normen-Antenne, voor zover het snelle toegang tot informatie en tot een uitgebreid netwerk van contacten mogelijk maakt.
Sirris, het collectief centrum voor de Belgische technologische industrie, beschikt sinds 2005 over een proefuitrusting voor de productie van nanopoeders en over een karakteriseringslab voor nanopoeders. Het heeft ook meegewerkt aan verscheidene onderzoeksprojecten (Europese, collectieve, pre-normalisatie, Interreg, Marshall-plan, … en industriële projecten).

Link naar onze partner Sirris