De werkprogramma's van de verschillende technische normalisatiecommissies die door de door het CWOBKN beheerde spiegel commissies opgevolgd worden, kunnen geraadpleegd worden door op onderstaande links te klikkenNBN Commission


CEN Technical Committee


ISO Technical Committee

E184 CEN/TC 184
Fine ceramics
Werkprogramma
ISO/TC 206
Fine ceramics
Werkprogramma

E187 CEN/TC 187
Refractories
Werkprogramma
ISO/TC 33
Refractories
Werkprogramma

I063  - ISO/TC 63
Glass containers
Werkprogramma

I166  - ISO/TC 166
Ceramic ware, glassware and glass ceramic ware in contact with food
Werkprogramma

I229
CEN/TC 352
Nanotechnologies
Werkprogramma

ISO/TC 229
Nanotechnologies
Werkprogramma