Het Bureau voor NormalisatieNBN website

De Normen-Antennes zijn een initiatief van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
De volledige lijst van de 29 actieve Normen-Antennes kan geraadpleegd worden door te klikken op volgende link : Site FOD Economie