Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Belgische Keramische Nijverheid

Your gateway to standardization in the fields of Ceramics, Glass and Nanotechnologies

Het CWOBKN werd erkend voor het beheer van volgende normalisatiecommissies :


NBN Mirror Committee


CEN Technical Committee


ISO Technical Committee

E184 CEN/TC 184
Fine ceramics
ISO/TC 206
Fine ceramics

E187 CEN/TC 187
Refractories
ISO/TC 33
Refractories

I063  – ISO/TC 63
Glass containers

I166  – ISO/TC 166
Ceramic ware, glassware and glass ceramic ware in contact with food

I229 CEN/TC 352
Nanotechnologies

ISO/TC 229
Nanotechnologies