Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Belgische Keramische Nijverheid

Your gateway to standardization in the fields of Ceramics, Glass and Nanotechnologies

Normalisatie in de glas sector heeft tot doel normen vast te stellen voor de classificatie en karakterisering van materialen en produkten naar gelang van de aard van het glas dat bij de vervaardiging ervan wordt gebruikt en van het gebruik van de geproduceerde glasartikelen.


  • Glasproducten worden in volgende families onderverdeeld : 
    Vlakglasproducten, onderverdeeld in twee toepassingsgebieden : vlakglas voor de bouwindustrie en vlakglas voor de automobielindustrie.
  • Holglasprodukten, onderverdeeld volgens het toepassingsgebied: verpakkingsglas (flessen, bokalen), farmaceutisch glas, huishoudelijk glas (drinkglazen, borden, dienings- of kookgerei, decoratief glas, enz.), laboratoriumglas en speciaal glas (verlichting, koplampen, bakstenen en tegels, enz.).;
  • Andere glasproducten (glasvezels, glasschuim, glasparels, enz.). 

De huidige prioriteiten van de technische normalisatiecomités zijn de vernieuwing van normen voor de classificatie van produkten en monsterneming, alsmede voor het testen en karakteriseren van de fysische en milieu-eigenschappen van deze materialen. Doel is het energieverbruik bij de productie te verminderen, rekening houdend met de evolutie van de wetgeving, de evolutie inzake samenstellingen, behandelingen en versieringen, alsook met de innoverende toepassingen en producten die op de markt verschijnen.

 

Normalisatieactoren

 

A. Vlakglasproducten

De belangrijkste normatieve ontwikkelingen op dit gebied worden uitgevoerd door de volgende technische comités; gedetailleerde informatie over elk van deze actoren kan worden verkregen door de aangegeven links te volgen.

Level

Technical Committee

 

European

CEN/TC 129

Info

International

ISO/TC 160

Info

United-States                   

ASTM Committee C14                         

Info

Wenst u een actieve bijdrage leveren aan de normalisatiewerkzaamheden op dit gebied? U kunt dit doen door deel te nemen aan de werkzaamheden van het Belgische spiegelcomité dat door het Verbond van de Glasindustrie (FIV-VGI) beheerd wordt.

 

B. Holglasproducten

De belangrijkste normatieve ontwikkelingen op dit gebied worden uitgevoerd door de volgende technische comités; gedetailleerde informatie over elk van deze actoren kan worden verkregen door de aangegeven links te volgen.

Level

Technical Committee

 

European

CEN/TC 261

Info

 

CEN/TC 194

Info

International

ISO/TC   063

Info

 

ISO/TC 166

Info

United-States                   

ASTM Committee C14                         

Info



Wenst u een actieve bijdrage leveren aan de normalisatiewerkzaamheden op dit gebied? U kunt dit doen door deel te nemen aan de werkzaamheden van het Belgische spiegelcomité.

 

Gepubliceerde normen