Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Belgische Keramische Nijverheid

Your gateway to standardization in the fields of Ceramics, Glass and Nanotechnologies

Het Bureau voor Normalisatie  – NBN website

De Normen-Antennes zijn een initiatief van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
De volledige lijst van de 36 actieve Normen-Antennes kan geraadpleegd worden door te klikken op volgende link : FOD Economie website.