Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Belgische Keramische Nijverheid

Your gateway to standardization in the fields of Ceramics, Glass and Nanotechnologies

Technische keramieken worden omschreven als  » hoog presterend, overwegend niet-metallische anorganische materialen met specifieke functionele eigenschappen. Echter, deze definitie dekt een breed scala aan producten en technische keramieken worden meestal onderscheiden op basis van hun hoofdtoepassing, met name, mechanische, thermische, elektrische, bio, foto-katalytische, enz.

De huidige doelstellingen van de normalisatie inzake technische keramiek zijn de verbetering en harmonisering van geldende normen op nationaal en regionaal niveau door de ontwikkeling van internationale normen, in het bijzonder met betrekking tot karakterisering- en evaluatiemethoden toepasbaar op keramische materialen.


De vraag naar technische keramiek neemt snel toe, maar vooraleer die ruim toegepast worden in de industriële wereld, moeten een paar problemen worden opgelost :

  • Ontwikkeling van nieuwe toepassingen dankzij verder diepgaand onderzoek naar materialen ;
  • Verlaging van de productiekosten door verbeteringen van huidige productieprocessen ;
  • Ontwikkeling van een internationaal netwerk op het gebied van keramiek met als doel het verbeteren van de O&O en normalisatie inspanningen op dit gebied.

Normalisatieactoren

De belangrijkste normatieve ontwikkelingen op dit gebied worden uitgevoerd door de volgende technische comités; gedetailleerde informatie over elk van deze actoren kan worden verkregen door de aangegeven links te volgen.


Level Technical Committee  
European CEN/TC 184 Info
International ISO/TC 206 Info
United-States                          ASTM Committee C28                         Info

Wenst u een actieve bijdrage leveren aan de normalisatiewerkzaamheden op dit gebied? U kunt dit doen door deel te nemen aan de werkzaamheden van het Belgische spiegelcomité.

Gepubliceerde normen