Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Belgische Keramische Nijverheid

Your gateway to standardization in the fields of Ceramics, Glass and Nanotechnologies

Invoering

Normalisatie met betrekking tot vuurvaste producten is bedoeld om normen vast te stellen voor de classificatie, bemonstering en karakterisering van vuurvaste materialen en producten, zowel gevormde, monolithisch of vezelachtig.


Vuurvaste materialen en producten zijn van essentieel belang overal waar hoge temperaturen nodig zijn voor productiedoeleinden, zoals bijvoorbeeld bij de productie van staal, ijzer, cement, glas, keramiek, non-ferrometalen, petrochemische producten, … Vuurvaste produkten worden tegenwoordig hoofdzakelijk gebruikt bij de staalproduktie, die 60% van de vuurvaste produktenmarkt vertegenwoordigt, terwijl 6 à 8% van de markt bestemd is voor de sectoren glas, beton en keramiek.


De huidige prioriteiten van de technische normalisatiecomités zijn de verfijning van normen voor de classificatie van produkten en monsterneming, voor het testen en karakteriseren van de fysische en milieu-eigenschappen van deze materialen, alsmede voor het mogelijk maken van het gebruik van laagwaardige grondstoffen en het volledig gebruik van afvalprodukten. Het algemene doel is het energieverbruik bij de produktie te verminderen, de reparatietechnieken te optimaliseren, de prestaties van de produkten en het veilig gebruik van de installaties te waarborgen en de onderhoudsfrequenties te verlagen, hetgeen op zijn beurt de vraag naar grondstoffen zal doen afnemen.


Normalisatieactoren


De belangrijkste normatieve ontwikkelingen op dit gebied worden uitgevoerd door de volgende technische comités; gedetailleerde informatie over elk van deze actoren kan worden verkregen door de aangegeven links te volgen.
 
Level Technical Committee  
European CEN/TC 187 Info
International ISO/TC   33 Info
United-States                      ASTM Committee C08                              Info


Wenst u een actieve bijdrage leveren aan de normalisatiewerkzaamheden op dit gebied? U kunt dit doen door deel te nemen aan de werkzaamheden van het Belgische spiegelcomité.

Gepubliceerde normen