Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Belgische Keramische Nijverheid

Your gateway to standardization in the fields of Ceramics, Glass and Nanotechnologies

Het CRIBC-CWOBKN werd erkend « Sectoraal Operator » door de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie (NBN) op 19 december 2007 en nam sindsdien het beheer van vijf normalisatiecommissies over.