Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Belgische Keramische Nijverheid

Your gateway to standardization in the fields of Ceramics, Glass and Nanotechnologies

De Normen-Antenne ‘’Keramiek, Glas, Hardmetalen en poedermetallurgische producten’’ van het CWOBKN schrijft zich in een bredere actie van sensibilisering van ondernemingen, in het bijzonder van KMOs, over het belang van de normalisatie en van de normen voor hun concurrentievermogen ; deze actie werd geïnitieerd en wordt financieel gesteund door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Opdrachten

Operationeel sinds september 1998 voert de Normen-Antenne volgende toegewezen taken uit :

  • Actieve opvolging van de normalisatie betreffende de keramiek en glas sectoren, en het onderhouden van een documentaire gegevensbestand;
  • Informatie naar bedrijven over actuele normen alsook normen in ontwikkeling ;
  • Individueel bijstaan van ondernemingen bij hun benadering tot identificeren, interpreteren en toepassen bepaalde normen ;
  • Verdediging van de belangen van de bedrijven van de sectoren, in het bijzonder van de KMOs, binnen de verschillende werkgroepen (CEN en/of ISO).

Domeinen

De Normen-Antenne ‘’Keramiek, Glas, Hardmetalen en poedermetallurgische producten’’ bestrijkt de gebieden van technisch keramiek, vuurvaste producten, traditioneel keramiek, hol- en vlakglas, speciaal glas, hardmetalen, enz.

Diensten

In de praktijk biedt de Normen-Antenne onder anderen volgende diensten aan :

  • Zoekhulp : We kunnen u helpen om de norm te vinden die u zoekt, om de juiste norm te kiezen afhankelijk van de toepassing en van de context in kwestie, om te zoeken of er een norm en/of een regelgevende tekst bestaat voor een welbepaald domein.
  • Expertise en analyse : We kunnen u bijstaan om een lijst met relevante normatieve documenten over een welbepaald thema op te stellen, om de samenhang tussen normatieve documenten van diverse bronnen (Belgische, Europese, internationale, buitenlandse normen) te verduidelijken, of om de relatie te leggen tussen normatieve documenten en regelgeving.
  • Opvolging van de normen : Op verzoek kunnen we u – in een af te spreken frequentie – op de hoogte houden van de evolutie van de normen en/of de regelgeving over een specifiek thema dat u op voorhand hebt aangegeven.