Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Belgische Keramische Nijverheid

Your gateway to standardization in the fields of Ceramics, Glass and Nanotechnologies

De normen vormen tegenwoordig voor de onderneming een strategische referentiehulpmiddel voor de fabricage van haar producten, maar ook voor haar aankoopprocedures, haar interne organisatie, de tevredenheid van haar klanten, het opstellen van commerciële contracten, enz.

Al heel lang werd CWOBKN betrokken bij het normalisatieproces ; concreet vallen zijn activiteiten in dit domein in drie hoofdgebieden :

• Het uitvoeren van pre-normalisatie studies
• Het beheren van Belgische normalisatiecommissies als Sectoraal Operator
• Het sensibiliseren over normen en het gebruik ervan door middel van haar Normen-Antenne‘’Keramiek, glas, hardmetalen en poedermetallurgische producten’’.

De normalisatie activiteiten van het CWOBKN worden door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en door het Bureau voor Normalisatie gesteund.